Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd stelt zich ten doel om te adviseren

Aan de MR wordt instemming gevraagd voor bepaalde documenten als het formatieplan, het vakantierooster, de schoolgids, ed. De taak van de MR is daarnaast een adviserende. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die 1 of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen aanblijven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘Reglement Medezeggenschapsraad´ wat op school ter inzage aanwezig is. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en bij de (G)MR-leden op te vragen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op stichtingsniveau is er ook een “Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad” (GMR). De GMR is samengesteld uit ouders en onderwijsgevend personeel vanuit de plaatselijke Medezeggenschapsraden. De GMR adviseert of stemt in op bovenschools niveau.