Schooladviesraad

De Schooladviesraad (SAR) heeft de volgende taken:

  • het bewaken en bevorderen van de eigen identiteit van de school;
  • het stimuleren van de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban;
  • het onderhouden van contact en het voeren van overleg met de schooldirecteur;
  • het vervullen van de klankbordfunctie voor de oudergeleding van de MR;
  • het bij de ledenvergadering voordragen van kandidaat-bestuursleden;
  • het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de schooldirecteur met name inzake de identiteitsaspecten bij de benoeming van personeelsleden.

Contactadres: sar@kwschool.nl