Onze visie

Onze visie op onderwijs en opvoeding hangt nauw samen met onze identiteit.

Ons handelen en zien wordt bepaald door de normen en de waarden die de Bijbel ons aandraagt. De missie van de school is kort en bondig: het geven van kwalitatief goed christelijk onderwijs.

Onder ‘goed onderwijs’ verstaan wij dat wij onderwijs geven vanuit plezier en interesse in kinderen Dit vanuit oprechte aandacht en goede relaties. Zowel met kinderen als met ouders. Dit vormt de basis voor onze inspanningen en hoge resultaten. Wij willen kinderen uitdagen in hun eigen onderwijsbehoefte.
Wij willen dat kinderen zich weten binnengesloten en erbij horen. Daar willen we ons werk op afstemmen.